Skolans tobakspolicy är tydlig – rökning undanbedes!

Ni kanske just har kommit till skolan, ska just åka hem eller bara är ute på rast. Men det är säkert vanligt att ni hittar fimpade cigaretter varstans på marken. Rökning är idag något som förekommer i många gymnasieskolor i Sverige och vår skola är inget undantag. Skolans tobakspolicy är tydlig med att både elever och personal, samt besökare inte får bruka cigaretter, e-cigaretter eller andra produkter som inhaleras inom skolområdet. Även fast många verkar följa dessa reglar så kan man märka att det finns de som brukar röka inom skolans mark, oftast bakom containern mot skolans entré. Dessutom har de som röker flyttat närmare till bostadsområdena omkring skolan. Dessa platser har börjat bli nedskräpade med spott och cigarettfimpar på olika ställen, vars lukt har lett till att man har fått klagomål. Medan det inte har varit några elever som har problem med skolans regler, har det hittills inte heller varit många som visat intresse för att de följs ordentligt.

Men varför börjar elever att röka även om de vet att det är skadligt för kroppen? Det finns givetvis många anledningar till detta. Några kanske bara vill testa på för att se hur det känns, andra kanske provar på eftersom att det är förbjudet när man är ung och gör det ändå eller så kanske det beror på tryck från vänner som kanske röker och att man vill passa in. Men oavsett hur det börjar, så kommer det vara svårt att sluta på grund av de beroendeframkallande ämnena som finns i cigaretten. Ni läsare är förmodligen gamla nog att förstå den skada som nikotin kan ge, som ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck, försämrad kondition och risk för cancer etcetera.

Enligt Margareta Wendt som arbetar som sjuksköterska på LBS, påverkar rökning inte bara den på skolan som röker enskilt, men alla runt omkring också på ett negativt sätt. Genom att utsättas av rök aktivt eller passivt, kan allas arbetsmiljö påverkas vilket i sin tur kan påverka skolarbete. Exempel på detta är om någon är känslig eller allergisk mot tobaksrök. Lukten och röken kan bli besvärlig om någon lider av astma, har andra problem med andningen eller kan leda till koncentrationssvårigheter inom skolarbetet. Hon tar upp att om elever fortsätter att röka nära bostadsplatser och att deras rök kommer in genom fönster och ventilation, kommer de att bidra till passiv rökning för till exempel små barn eller äldre som är hemma om dagarna.

Men hur bra är den nya policyn? Enligt lärare och biträdande rektor Gustaf, är den nya policyn väl genomtänkt då den erbjuder hjälp och råd till de elever som röker att finna ett sätt att sluta röka, samt att den strävar efter att minska rökningen på skolans område eftersom ett större antal användare av tobaksprodukter kan locka fler till att börja. Skolans samarbete med rökfri skoltid är en bra idé i jämförelse med att försöka hitta på egna metoder med tanke på att det är ett koncept som andra skolor har fått positiva resultat ifrån.

bild-till-tidningen-1

En av flera platser där eleverna väljer att röka.

 

Text och bild: ADAM NICKLASSON