Gymnasiearbetet – förväntningar och utmaningar

 

Sista året på gymnasiet förväntas alla elever skapa ett eget gymnasiearbete. Ett slutprojekt som är avgörande för elevers gymnasieexamen. Projekten presenteras genom olika redovisningsformer som skriftlig uppsats eller genom muntlig presentation. Denna period kan skapa orolighet men också stor kreativitet då det är du själv som sätter gränser för ditt egna idéskapande med hjälp utav en handledare. Elevers passioner speglas genom gymnasiearbetet, samt baserade på sina studier och kommer att visa att de är redo för de kommande högskolestudierna.

Jag har tagit på mig äran och fått intervjua 4 personer från olika inriktningar på LBS Stockholm om deras arbeten och hur deras process ser ut samt tankar.

skarmdump-fran-johan

Skärmdump, Johan

TREDIMENSIENELLT ACTIONSPEL
Gymnasiearbete utav Johan Lind, Dominick Clemetson-Lidholm (SG14) och Adam Nicklasson (ME14)
Ett spännande tredimensionellt spel med genre action och äventyr, utseende-mässigt steampunk/cyberpunk. En spelvärld med bakgrund i ett stort krig som skett mellan stora nationer, som/samt? människor, dvärgar och andra varelser. Berättelse om hur den industriella korruptioner påverkar samhället och människor som bor i det, hur det kan leda till olika konflikter som gatuvåld och kriminalitet. Du spelar en karaktär som är en lärling till en dvärg och ditt mål i spelet är att komma ut ur slummen.

skarmdump-fran-emiliamindreformat

Skärmdump, Emelia

ACTIONTRAILER
Gymnasiearbete utav Emilia Lambertsson-Markhill (ME14)
Banken blir rånad och bankkvinnan blir tagen som gissla utav rånarna som sedan blir kidnappad. Blicken följer kvinnans färd utifrån hennes perspektiv, vi får se hur de kriminella bankrånarna är samt lära känna andra karaktärer. En idé till actionfilm skapad utav Emelia i ME14 som ska resultera i en trailer. ’’Min förhoppning inför framtiden är att det kan skapa intresse och crowdfunding till att förverkliga idén inför produktion till en riktig film.’’

WEBBSHOP FÖR SMYCKEN OCH KLÄDER
Gymnasiearbete utav Oliwia Wlodkowska (SY14)
Naturliga smycken, kristaller, möjligtvis kläder med häftiga tryck är planen att få upp på en eget skapad webbshop från grunden genom kodning. Temat är organiskt och naturligt med en design utav en elegant-gatukonst inspirerad känsla. Projektet syftar till att påverka miljön i positiv riktning genom en medvetenhet i materialval. Dessutom kommer en del av vinsten gå till donationer för organisationer som arbetar för en hålbar utveckling.  Sidan ska vara multifunktionell genom att det ska finnas ett nyhetsflöde i bloggform som uppdaterar nyheter om miljöns påverkningar och vad som bör göras samt att kunna ge kunden en mer inlevelse genom musik som spelas upp.

michellemindreformat

COSPLAY
Gymnasiearbete utav Michelle Riglet (SU14)
En karaktär blir återskapad utifrån ett utav världens mest populäraste spel i dagsläget,
Mercy från LOL (League of Legends) genom eget cosplay-crafting.
En utklädnad med funktioner som röst-transformering och innehåll och utav
LED belysning som samarbetar genom toner med varandra
samt förs samman från design och placering genom 3de program till verklighet.

 

Hur känner du dig inför gymnasiearbetet?

Johan: Det är mycket arbete att göra under kort tid, det skapar tidspress.
Emilia: Jag tycker att det känns kul, men samtidigt känner jag stress över att hinna fixa allting, det är mycket att göra. Jag känner att jag kan ha tagit på mig nästan för mycket arbete. Jag tänker lite för stort, skulle kunna göra det simplare.
Oliwia: Förväntansfull men lite stressad då jag har mycket annat att göra i andra ämnen samtidigt. Jag är mycket taggad på att få starta igång projektet, att få skapa något eget i ens egna uttryck,
Michelle:  Eftersom jag har detta skapande som hobby så gör jag mycket redan på fritiden. Det ser jag som en fördel och jag känner att jag har gott om tid.

Vad känns mest spännande i ditt arbete? Vad känns minst spännande i ditt arbete?

Johan: Det som känns mest spännande är att vi arbetar med en annan elev från en annan skola som också använder detta projekt som sitt gymnasiearbete Media Gymnasiet i Nacka-strand. Minst spännande är att balansera vårt projekt med skolan/inriktning.
Emilia: Det som jag ser mest fram emot och det som känns spännande är slutgiltiga produktionen, samt från redigeringen till slutresultatet. Det ska bli kul att jobba med andra människor. Jag ska arbeta med frivilla statister, som rekrytering från skolan. Mindre spännande för arbetet är hur jag ska få allt att fungera med tider för folk samt plats. Nästan att jag måste göra det på fritiden eller helg.
Oliwia: Att faktiskt få komma igång med arbete känns mycket spännande sen det visuella för slutresultatet. Känslan att man har startat ett eget företag, samt förhoppningar i det genom att det kan fungera som en inkomstkälla (heltidsjobb). Det som känns minst spännande i mitt arbete är att skapa grunden då det är mycket kodning. Sen att det finns risk att man kommer få sämre besked från företag man köper in från.
Michelle: Det som känns mest spännande är att kunna visa upp vad man har lärt sig, jag skulle ju inte kunna programmera ljus om jag inte gick en sådan utbildning. Det som känns mindre spännande är den vetenskapliga/utredningsrapport angående detta projekt.

Hur lång tid tror du att det kommer att ta att slutföra ditt projekt?

Johan: Det kommer nog ta till mars att bli helt klara. Lite orolig att det inte hinner blir klart.
Emilia: Jag tror att jag kommer att vara klar innan deadline, nästa år. Kanske blir klar någonstans i januari.
Oliwia: Jag känner att det kommer krävas mycket arbete. Kommer ständigt att vara mycket småsaker som hör ihop med varandra samt att de kommer att behöva uppdateras en del, mycket fram och tillbaka. Jag hoppas att jag kommer ligga åtminstone halvvägs efter höstterminen.
Michelle: Ungefär vid deadline. Ifall jag vill använda mig utav transformerande röst så kommer det att ta lite längre tid. Men ungefär två månader innan deadline skulle jag chansa på, inkluderat arbete samt utredning.

Har du koll på vad som krävs för att ditt arbete ska få godkänt?

Johan: Självklart.
Emilia: Jag har inte hundra procent koll på kriterierna för att få godkänt, men är bekväm med projektet för att få ett betyg.
Oliwia: Har inte riktigt koll men är rätt säker på att jag kommer få godkänt.
Michelle: Jag tror att jag har ungefär koll, lite mer osäkert är när det handlar om de olika delar som ska med på det skriftliga.

Tror du att du kommer att ha nytta med ditt projekt efter skolan? T.ex. CV eller till
vidareutbildning, högskola?

Johan: Ja, jag fyller ut detta i min portfolio som också kommer vara ett CV. Jag vill fortsätta kort utbildning på Future Games, en fin skola som har hög intagning.
Emilia: Det tror jag, jag tror jag kommer kunna använda det för att visa mina kunskaper inom film. Inte planerat specifikt till syfte, men frågar någon efter vad man ha gjort så finns det på CV/portfolio. Men detta kan vara bra användning för intagningsprov för vidareutbildning.
Oliwia: Jag tror att jag kommer att kunna använde mig utav detta projekt då jag visar mycket kunskaper genom att jag gör allt från grunden istället för att utgå från en färdig webbmall som används rätt ofta. Drömmen med webbshopen är att jobba vidare med det efter gymnasiet, kanske flytta utomlands och sprida den vidare, göra webbshoppen internationell.
Michelle: Man har nytta utav allt man gör, man lär sig inget dumt. Ja, jag kommer nog att ha nytta som t.ex. till portfolio som då riktar sig mot ljuset och konstruktionen

tipsruta

Text och Bild: PATRICIA ANDERSSON